آبتین گستر سبز - وارد کننده نهاده کشاورزی تخصصی بذر سبزی ،صیفی

کشاورزی

در تمدن هایی که بر محور کشاورزی بنا شده اند ، همچون تمدن و جامعه ایرانی ، همواره بخشی از محصول بر اساس خصوصیات و عواملی ، از طرف زارع جهت کشت سال بعد انتخاب و جدا می گردید و این فرآیند بدوی قطعاً عملی غریزی و مبتنی بر تجربه بود و فاقد پشتوانه علمی شخص ، ولی آنچه امروزه بعنوان علم نوین کشاورزی شناخته می شود و بذر از مهمترین شاخه های آن است ، دقیقاً مبتنی بر دانش ، اطلاعات و شناخت و پتانسیل واحدهای از گیاه است .

محصولات

بذر

بذر بدون شک امروزه مهمترین و اقتصادی ترین راه دست یابی به افزایش تولید در واحد سطح و بهبودبهره وری در تولید محصول، استفاده از ارقام اصلاح شده با عملکرد کمی و کیفی بالاتر و مقاوم به شرایط نا مساعد زراعی مانند کم آبی ، گرما ، سرما ، شوری ، کم غذایی خاک آفات و بیماری های گیاهی است . جمع آوری اطلاعات ارقام و آزمایش ارقام مناسب با توجه به شرایط اقلیمی هر منطقه نقش قابل توجهی در آشنایی بهره برداران و افزایش تولید را در بر خواهد داشت .

ارقام متناسب با اقلیم افزایش تولید و بهره وری
آبتین گستر سبز

آبتین گستر سبز

5 محصول

محصول ایران

گیریفاتون

گیریفاتون

18 محصول

محصول کشور فرانسه

محصول