بذر تربچه, رقم اسپارکلر - آبتین گستر سبز

بذر تربچه, رقم اسپارکلر

Sparkler variety
بذر تربچه Radish seed
 • تربچه ای است برای تمام ماههای سال و به شکل گرد
 • حالت برگ به صورت قائم با طو لمتوسط متمایل به بلند
 • شکل برگ تخم مرغی وارونه، رنگ برگ، سبز خاکستری
 • طول ریشه کوتاه تا خیلی کوتاه
 • رنگ پوست قرمز ارغوانی و سفید
 • رنگ گوشت سفید
 • زمان برداشت متوسط، میوه در طول دوره رشد تمایل به کوچک شدن ندارد
 • تربچه صورتی گرد با سر سفید کوچک، این تربچه بسیار زود رس است
 • شکل از دایره ای تا بیضی می باشد
 • تولید آن آسان و کاشت آن در هوای سرد زیر تونل پلاستیکی (بهمن ماه)
 • در هوای مساعد می توان آن را در فضای باز کشت نمود (شهریور ماه)
 • برداشت در تمام طول سال
 • تعداد بذر در هر گرم : 80 الی 120 عدد
 • میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم : 40 الی 60 کیلو گرم
دانلود کاتالوگ محصول محصولی از شرکت
مشاوره و سفارش info@abtingostar.com 22088223-22086402 021 فرم سفارش

گیریفاتون

18 محصول

محصول کشور فرانسه