بذر گوجه, رقم پیش رس - آبتین گستر سبز

بذر گوجه, رقم پیش رس

Pishres variety
بذر گوجه Tomato seed
  • رقمی است بسیار زودرس
  • قد بوته کوتاه و پر محصول و شکل میوه گرد می باشد
  • زمان رسیدن 60 الی 65 روز بعد از کشت نشاء می باشد
  • دارای دوام بالا برای صادرات و حمل و نقل به مسافرتهای طولانی
  • مقاومت به بیماری بوته میری و پوسیدگی ریشه است
دانلود کاتالوگ محصول محصولی از شرکت
مشاوره و سفارش info@abtingostar.com 22088223-22086402 021 فرم سفارش

رقمی است بسیار زودرس

قد بوته کوتاه و پر محصول و شکل میوه گرد می باشد

زمان رسیدن ۶۰ الی ۶۵ روز بعد از کشت نشاء می باشد

دارای دوام بالا برای صادرات و حمل و نقل به مسافرتهای طولانی

مقاومت به بیماری بوته میری و پوسیدگی ریشه است

آبتین گستر سبز

5 محصول

محصول ایران