بذر نخود فرنگی, رقم لانگ پاد - آبتین گستر سبز

بذر نخود فرنگی, رقم لانگ پاد

Long Pod variety
بذر نخود فرنگی Pea seed
  • نخود فرنگی چروک، سبز تیره
  • ارتفاع گیاه 95 سانتیمتر
  • ارتفاع اولین غلاف 14 سانتیمتر
  • طول غلاف 10/5 و عرض 2 سانتیمتر
  • تعداد دانه در هر غلاف 8 الی 9 عدد
  • وزن 1000 دانه 350 گرم
  • نیمه دیررس در حدود 75 روز
  • تعداد بذر در هر گرم : 3 الی 10 عدد
  • میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم : 100 الی 120 کیلو گرم
دانلود کاتالوگ محصول محصولی از شرکت
مشاوره و سفارش info@abtingostar.com 22088223-22086402 021 فرم سفارش

گیریفاتون

18 محصول

محصول کشور فرانسه