بذر کاهو, رقم پاریس ایلند - آبتین گستر سبز

بذر کاهو, رقم پاریس ایلند

رقم پاریس ایلند
بذر کاهو Lettuce seed
  • این رقم کاهو مخصوص کشت بهار و پاییز می باشد
  • ترد و خوش طعم
  • محصول یکدست
  • طول دوره رشد : 65 تا 70 روز
  • تعداد بذر در هر گرم : 800 الی 1000 عدد
  • میزان مصرف بدز در هر هکتار در کشت مستقیم : 1 الی 1.5 کیلو گرم
  • میزان مصرف بذر در کشت نشاء : 500 الی 600 گرم
دانلود کاتالوگ محصول محصولی از شرکت
مشاوره و سفارش info@abtingostar.com 22088223-22086402 021 فرم سفارش

آبتین گستر سبز

5 محصول

محصول ایران