بذر لوبیا, رقم پلو - آبتین گستر سبز

بذر لوبیا, رقم پلو

Polo variety
بذر لوبیا Bean seed
  • لوبیای ترد و شکننده
  • ارتفاع گیاه 45 الی 50 سانتیمتر، پوشش گیاه متوسط، با شاخ و برگ قائم
  • دارای ساختار خو و قوی
  • رنگ غلاف سبز تیره ف کشیده و صاف (به طول 14 الی 15 سانتیمتر) مقطع گرد و خیلی نازد، بدون نخ
  • وزن 1000 دانه 160 گرم
  • عملکرد محصول در حدود 18 الی 20 تن در هکتار برای صنعت و 8 تا 9 تن برای تازه خوری
  • برداشت 62 زور پس از کشت (رقمی است زود رس)
  • مقاوم به ویروس موزائیک مشترک لوبیا و آنتراکنوسیس، مقاومت خوب در برابر زنگ لوبیا
  • تعداد بذر در هر گرم : 3 الی 9 عدد
  • میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم : 60 الی 120 کیلو گرم
دانلود کاتالوگ محصول محصولی از شرکت
مشاوره و سفارش info@abtingostar.com 22088223-22086402 021 فرم سفارش

گیریفاتون

18 محصول

محصول کشور فرانسه