بذر تربچه, رقم چریبل - آبتین گستر سبز

بذر تربچه, رقم چریبل

Cherry Bell variety
بذر تربچه Radish seed
 • تربچه ای است برای تمام ماههای سال
 • این رقم تربچه ای است گرد و کوچک
 • حالت برگ بصورت قائم و نیمه قائم
 • طول برگ متوسط و شکل آن تخم مرغی وارونه، رنگ برگ سبز
 • طول ریشه کوتاه تا خیلی کوتاه، اندازه ریشه متوسط
 • شکل مقطع صاف
 • رنگ پوست قرمز و رنگ گوشت سفید
 • میوه در طول رشد تمایل به کوچک شدن ندارد
 • مناسب برای تزئین ظرف غذا و دارای برگهای کوتاه
 • اجازه برداشت با ماشین را به صورت آسان می دهد ولی بهتر است با دست برداشت شود
 • تولید این رقم بسیار آسان است و می توان از بهمن زیر تونل و تا شهریور ماه در فضای باز کشت نمود
 • تعداد بذر در هر گرم : 80 الی 120 عدد
 • میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم : 40 الی 60 کیلو گرم
دانلود کاتالوگ محصول محصولی از شرکت
مشاوره و سفارش info@abtingostar.com 22088223-22086402 021 فرم سفارش

گیریفاتون

18 محصول

محصول کشور فرانسه