فلفل نارنجی نارنیا F1

مشخصات محصول

نام محصول: فلفل نارنیا F1 سمو
محل کشت: قزوین، همدان، یزد

ویژگی ها:

  • رقمی زودرس و هیبرید
  • رشد رویشی خوب و شکل میوه بلوکی
  • میانگین وزن هر میوه 220 تا 250 گرم و ضخامت گوشت میوه زیاد
  • رنگ میوه نارنجی خوش رنگ و بازارپسند
  • مقاومت بالا به TM:0 و مقاومت نسبی به سفیدک پودری و دروغی