خیار تزار F1 دارا Cucumber Tesar F1

ویژگی ها:

  • رقمی هیبرید و میان رس
  • بوته قوی با مقاومت بالا به آفات و بیماری ها
  • خیار کشیده و شیاردار با رنگ سبز تیره
  • طول خیار بین 14 تا 16 سانتی متر و بسیار بازار پسند
  • عملکرد بالا و مناسب برای کشت در فضای باز
وزن هزار عدد بذر: 40 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 20000 تا 25000 عدد
در کشت نشا : 20000 تا 25000 عدد
مقدار بذر در هر بسته بندی : 2500 عدد

گالری