هندوانه آلین F1 دارا Watermelon Alin F1

ویژگی ها:

  • رقمی هیبرید و زودرس
  • بوته ها قوی با پوشش برگی خوب
  • شکل میوه ها بیضی و گوشت میوه ها قرمز و ترد
  • رنگ پوست میوه ها سبز با نوارهای منظم
  • وزن میوه ها بین 10 تا 12 کیلوگرم
  • پوست میوه ها ضخیم و مناسب برای صادرات
وزن هزار عدد بذر: 40 - 50 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 10000 تا 20000 عدد
در کشت نشا : 10000 تا 12000 عدد
مقدار بذر در هر بسته بندی : 1000 عدد