هندوانه روسولیو F1 Watermelon Rosolio F1

ویژگی ها:

  • رقمی هیبرید و نسبتا زودرس
  • بوته ها قوی با پوشش برگی عالی
  • رقمی بیضی شکل با پوست سبز جذاب
  • وزن میوه 12 تا 14 کیلوگرم
  • رنگ گوشت میوه قرمز خوش رنگ و ترد
  • مناسب برای صادرات و مسافت های طولانی
وزن هزار عدد بذر: 40 تا 50 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 1 تا 1.5 کیلوگرم
در کشت نشا : 10000 تا 12000
مقدار بذر در هر بسته بندی : 1000 عدد