خیار گلخانه ای کابریا 100 (F1) Cucumber Cabrya 100 (F1)

ویژگی ها:

  • رقمی هیبرید و گلخانه ای
  • بوته قوی و پربار و متحمل به سرما
  • دارای یک تا دو گل در هر بند
  • میوه کشیده و شیاردار با رنگ سبز تیره
  • ماندگاری میوه بسیار خوب
  • مقاومت بالا به انواع بیماری ها
وزن هزار عدد بذر: 30 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: -
در کشت نشا : -
مقدار بذر در هر بسته بندی : 500 عدد