هویج نارین F1 دارا Carrot Narin F1

ویژگی ها:

  • رقمی هیبرید و میان رس، تیپ نانتس
  • شکل میوه سیلندری ،طول هویج 24-22 سانتی متر
  • پوست میوه صاف و پررنگ
  • مناسب برای تازه خوری
  • مقاومت بالا به شکنندگی، کشت شده در دزفول
وزن هزار عدد بذر: 1.2 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 2.5-3 کیلوگرم
در کشت نشا : -
مقدار بذر در هر بسته بندی : 100 هزار عدد