خیار گلخانه ای رسپینا F1 Cucumber Respina F1

ویژگی ها:

  • رقمی هیبرید و گلخانه ای
  • بوته قوی و با سطح برگ مناسب
  • دارای دو تا سه گل در هر بند ( رقم سمی مولتی)
  • میوه کشیده، شیار دار و با رنگ سبز تیره
  • ماندگاری میوه خوب و مناسب برای بازار داخلی و صادرات
  • مقاومت بالا به بیماری های قارچی و ویروسی
وزن هزار عدد بذر: 30 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 25000 تا 30000 عدد
در کشت نشا : 25000 تا 30000 عدد
مقدار بذر در هر بسته بندی : 500 عدد

گالری

گالری موجود نیست