لوبیا سبز سانری گریفاتون Green Bean Sunray

ویژگی ها:

  • رقمی زودرس با طول دوره رسیدگی 80-7۰ روز
  • بوته غیر رونده و متراکم به ارتفاع 45 سانتیمتر
  • غلافها صاف و بدون انحنا و به طول14-12 سانتیمتر
  • رنگ غلاف سبز تیره براق
  • میانگین عملکرد 15 تن در هر هکتار
وزن هزار عدد بذر: 300 تا 400 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 70 تا 80 کیلوگرم
در کشت نشا : -
مقدار بذر در هر بسته بندی : 25 کیلوگرم

گالری

گالری موجود نیست