هندوانه ملورین F1 دارا Watermelon Melorin F1

ویژگی ها:

  • رقمی هیبرید و زود رس و بوته قوی با پوشش برگی عالی
  • پوست میوه سبز تیره خوش رنگ با خط های منظم
  • شکل میوه گرد با وزن 8 تا 10 کیلوگرم
  • رنگ گوشت قرمز با شیرینی بالا
  • عملکرد بالا و مناسب برای صادرات
وزن هزار عدد بذر: 40 - 50 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 1 تا 1.5 کیلوگرم
در کشت نشا : 10000 تا 12000
مقدار بذر در هر بسته بندی : 1000 عدد

گالری