نخود فرنگی لانگ پاد گریفاتون Pea Long Pod

ویژگی ها:

  • نخود فرنگی پفکی و سبزه تیره
  • رقمی میان رس در حدود 75 روز
  • ارتفاع گیاه تا 95 سانتی متر و ارتفاع اولین غلاف 14 سانتی متر
  • طول غلاف 11 سانتی متر و تعداد دانه در هر غلاف 9-8 عدد
  • وزن هزار دانه 350 گرم
وزن هزار عدد بذر: 350 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 100-120 کیلوگرم
در کشت نشا : -
مقدار بذر در هر بسته بندی : 15 کیلوگرم

گالری