فلفل کالیفرنیا واندر گریفاتون Pepper California Wander

ویژگی ها:

  • رقمی استاندارد و میان رس
  • میوه ها بزرگ و بلوکی شکل و میوه ها اکثرا 4 لوپ
  • دیواره میوه ضخیم و گوشتی با طعم بسیار خوب
  • رنگ میوه سبز تیره و وزن میوه 180 تا 200 گرم
  • مقاوم در برابر TMV, Downy Mildew, Anthrocnose و مناسب برای صادرات
وزن هزار عدد بذر: 6 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 2 کیلوگرم
در کشت نشا : 600 - 500 گرم
مقدار بذر در هر بسته بندی : 100 گرم