تربچه چری بل گریفاتون Radish Chery Belle

ویژگی ها:

  • تربچه ای است برای تمامی ماه های سال
  • این رقم تربچه ای است گرد و یکدست
  • حالت برگ به صورت قائم و طول برگ متوسط و شکل آن تخم مرغی وارونه
  • رنگ پوست قرمز و رنگ گوشت سفید
  • قابل برداشت به صورت دستی و مکانیزه
وزن هزار عدد بذر: 10 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 20 - 15 کیلوگرم
در کشت نشا : -
مقدار بذر در هر بسته بندی : 500 گرم

گالری