اسفناج ویروفلای گریفاتون Spinach Viroflay

ویژگی ها:

  • برگ ها صاف
  • برگ ها بزرگ به رنگ سبز نسبتا تیره
  • شکل برگها بیضی کشیده با بافت نرم و غیر خشبی
  • رشد رویشی قوی و عملکرد بالا
وزن هزار عدد بذر: 10 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 25 تا 30 کیلوگرم
در کشت نشا : -
مقدار بذر در هر بسته بندی : 1 کیلوگرم

گالری

گالری موجود نیست