پیاز سفید روز بلند سوئیت اسپنیش onion sweet spanish (OP)

ویژگی ها:

  • رقمی استاندارد و روز بلند
  • طول دوره رسیدگی بستگی به شرایط، حدود 5 ماه
  • رنگ بیرونی پوست سفید با بافت درونی متراکم و سفت
  • شکل پیازها گرد با بازار پسندی بالا
  • عملکرد بالا و قابلیت انبارمانی طولانی مدت
وزن هزار عدد بذر: 3 تا 4 گرم
میزان مصرف بذر در هر هکتار در کشت مستقیم: 10 تا 12 کیلوگرم
در کشت نشا : -
مقدار بذر در هر بسته بندی : 500 گرم

گالری

گالری موجود نیست